Discount

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře ve Středočeském kraji. Svazek 1

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2018

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

608

ISBN:

978-807480-118-1

catalog printed-publication

900 Kč250 Kč

in stock

Buy

Více než dvacet let probíhá výzkum mariánských a světeckých sloupů v českých městech, vesnicích i krajině. Výsledky jsou postupně prezentovány v obsáhlých odborných publikacích. Tentokrát se kolektiv odborníků zaměřil na Středočeský kraj, jehož památkám jsou věnovány dva svazky. První z nich zahrnuje okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora a Mělník. V úvodních kapitolách se autoři věnují stručné statistice a ikonografii těchto památek, jejich uměleckohistorickému zhodnocení a shrnutí stratigrafického průzkumu povrchových úprav. Jednotlivé památky jsou pak představeny formou katalogových hesel. U každého sloupu či pilíře tým autorů shromáždil základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literaturu a provedl fotodokumentaci. Rovněž analyzoval materiální složku sochařských děl.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)