Hudba na zámku v Náměšti nad Oslavou

Detailed information

Category:

Každodennost

Year:

2016

Place:

Telč

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

112

ISBN:

978-80-906167-2-1

catalog printed-publication

129 Kč

in stock

Buy

129 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Telč

Kniha přibližuje bohatý a výjimečný hudební život na zámku v Náměšti nad Oslavou v první polovině 19. století, který přinesl mnoho pozoruhodných interpretačních počinů realizovaných na tu dobu zcela ojedinělým zámeckým hudebním tělesem. Publikace pojednává o vztazích majitele panství Heinricha Wilhelma Haugwitze a zároveň amatérského hudebníka k vídeňskému hudebnímu světu (zejména k A. Salierimu a Ch. W. Gluckovi), o jeho interpretačních a překladatelských aktivitách, o zámecké kapele a o kultu hudby G. F. Händela, který Haugwitz na zámku v Náměšti pěstoval. Publikace kastelána a zároveň varhaníka Marka Buše není muzikologickou studií a neklade si za cíl být ani vyčerpávajícím hudebněhistorickým materiálem. V textu jsou uvedeny odkazy na řadu muzikologických prací, které rozšiřují tento obecný text o hudebně-vědecký rozměr. 

Obsah:

Úvod

Poznámka první – Čechy, konzervatoř Evropy

Poznámka druhá – předhaugwitzovská doba na Náměšti

Heinrich Wilhelm Haugwitz – osvícenský šlechtic s pozdně barokními rysy

Heinrich Wilhelm Haugwitz a jeho hudební svět  – händelovský kult na Náměšti

Heinrich Wilhelm Haugwitz, překladatel – Übersetzer der Iphigenia in Aulis

Haugwitzovy úpravy oper a oratorií

Haugwitzova zámecká kapela a její kapelníci

Heinrich Wilhelm Haugwitz a Antonio Salieri

  • Gratulační kantáta
  • Scherzi armonici vocali

Salieriho duchovní skladby – úvodní poznámka k Requiem c moll

  • Piccolo requiem c moll

Karl Wilhelm Haugwitz – Guillame Ztiwguah – skladatel a interpret

Hudební současnost náměšťského zámku

Přílohy:

  • 1. Díla Antonia Salieriho v hudební sbírce zámku v Náměšti nad Oslavou
  • 2. Díla Karla Wilhelma Haugwitze v hudební sbírce zámku v Náměšti nad Oslavou

Jmenný výběrový rejstřík

Literatura a prameny

Fotografie sbírkových předmětů ze sbírky Moravského zemského muzea, oddělení dějin hudby

Fotografie ze sbírky Strahovské knihovny

Resumé

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)