Zámecký park v Náměšti nad Oslavou

Zveme vás na procházku zámeckým parkem v Náměšti nad Oslavou, který je volně přístupný po celý rok.

Historie zámeckého parku je datována do první poloviny 18. století, kdy panství bylo v držení hraběcího rodu Kuffsteinů. Po zasypání části starého suchého obranného příkopu u severozápadní části hradební zdi byla založena původní renesanční zahrada (na obraze namalovaném mezi léty 1737-1744 je zachycena v pravém horním rohu).

V další části obrazu pod hlavní zámeckou budovou je patrná další menší renesanční zahrada s centrální fontánou. Tyto dvě plochy byly jedinými částmi areálu, na nichž vzhledem k výrazně členitému terénu skalního ostrohu nad městem a řekou Oslavou bylo založení parkových úprav možné.

K přeměně formální zahrady na krajinářský park došlo prokazatelně až v rozmezí let 1860-1870, kdy bylo panství v držení rodu Haugwitzů, ale ani tato podoba se nám do současnosti nedochovala. Dnešní podoba parku a francouzské zahrady pod zámeckým palácem pochází až z první poloviny 20. století. I tak je ale park vyhledávaným klidným místem s řadou historických dřevin i mnoha druhu kvetoucích rostlin.

V současné době je zpracována studie řešení zámeckého areálu, jejíž rozpracování na jednotlivé prováděcí projekty a následná realizace po etapách je připravována na příští desetiletí. Tento velkorysý záměr si klade za cíl výsadbu nových dřevin a keřového patra v jasně dané koncepci se zohledněním původních záměrů cestní sítě, průhledů do krajiny a obnovení vodních prvků v areálu. Mělo by dojít též k obnově dodnes patrných stezek ve stráních okolo zámku, revitalizaci prostory francouzské zahrady a celého vstupního parteru. Samostatnou a velmi nutnou etapou bude obnova celého areálu bývalého zámeckého zahradnictví včetně původních přístupů od vstupní cesty k zámku, oprava budov zahradnictví s konstrukcí skleníků. V této dnes uzavřené a neudržované části tak v budoucnu vznikne další atraktivní vnější prostředí vhodné k volnočasovým aktivitám.

V jarních dnech stojí zámecký park za návštěvu, i když stromy se teprve probouzejí k životu. Návštěvníci spatří zejména množtví prvních jarních květin. Zjara bohatě kvetou: ladoňky (scilla) několika druhů, prvosenka bezlodyžná (primula vulgaris), orsej jarní (ficaria verna), křivatec žlutý (gagea lutea), sasanka hajní (anemone nemorosa), dymnivka dutá (corydalis cara) či plicník lékařský (pulmonaria officinalis).

Kromě velkého množství drobného ptactva, které se zpěvavě probouzí již před rozbřezkem, je možno spatřit mnoho párů hnízdících holubů hřivnáčů (columba palunbus), žlunu šedou (picus canus), či strakapouda velkého i středního (deudrocopos major, deudrocopos medius).

V létě se park stává letní scénou vyhledávaného a oblíbeného multižánrového festivalu Folkové prázdniny.

Zveme vás k procházce. Areál parku není rozlehlý, ale za návštěvu stojí v každé roční době.