Nová publikace Tapiserie na zámku Náměšť nad Oslavou

Národní památkový ústav vydal novou publikaci Tapiserie na zámku Náměšť nad Oslavou - Anatomie tapiserie.

Obsahem publikace je soubor tapiserií výjimečné kvality datovaných od 2. poloviny 16. století až po století 18. Tato kolekce je součástí sbírkových fondů zámku Náměšť nad Oslavou.

Jednotlivé kapitoly se zabývají historií sbírky, ikonografickým rozborem artefaktů, jejich materiálovou analýzou i detaily použitých technologií. Závěrečná kapitola je věnována preventivní i kurativní péči o tapiserie.

Soustředěné informace jsou určeny především pracovníkům paměťových institucí, jejichž úkolem je péče o kulturní dědictví a jeho prezentace veřejnosti. Kniha je rovněž názorným pramenem poznatků pro odborné specialisty, studenty i odbornou veřejnost.

Zcela jistě ale tato publikace s kvalitními fotografiemi celků i detailů jednotlivých tapiserií náměšťské sbírky udělá radost i laické veřejnosti a návštěvníkům zámku v Náměšti nad Oslavou.

Autoři: Kateřina Cichrová, Alena Samohýlová, Lukáš Gregor.

 

Publikace je k dispozici v pokladně zámku v Náměšti nad Oslavou v ceně 350,- Kč.

Zájemcům ji můžeme zaslat na základě žádosti i na dobírku, cena bude navýšena o aktuální výši poštovného.